UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT năm 2019

Thứ sáu - 22/11/2019 16:47
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 13189/UBND-KGVX ngày 14/11/2019 về việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2018; 9 tháng đầu năm 2019
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2018; 9 tháng đầu năm 2019
Theo Báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 31/10/2019, số người có thẻ BHYT là 2.542.228 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 83,4% dân số; thấp hơn 3,1% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao; thấp hơn 3,7% so với chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Số người tham gia BHXH  chiếm tỷ lệ 48,8% so với lực lượng lao động. Số người tham gia BHTN chiếm tỷ lệ 46,1% so với lực lượng lao động. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 6.368 người, thấp hơn 4.110 người so với chỉ tiêu phấn đấu của BHXH Việt Nam giao.
Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nội dung sau:
1.Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã ban hành.
2.Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa:
 Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội và ngành Bưu điện tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.
Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét thi đua, khen thưởng.
Tăng cường phối hợp trong liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thuế, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai và cơ quan Bảo hiểm xã hội để quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHYT.
Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn; hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT.
Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm khai trình việc sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác BHYT học sinh; phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.
5.Sở Tài chỉnh kịp thời bố trí ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ đóng kịp thời cho người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh theo quy định.
6. Sở Y tế:
Tăng cường công tác quản lý quỹ BHYT, có giải pháp hữu hiệu để kiểm soát tình hình chi vượt dự toán năm 2019; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.
Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh lên Hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy định; lựa chọn thuốc hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ khám chữa bệnh BHYT. Giảm thiểu tình trạng vượt dự toán chi khám chữa bệnh BHYT Thủ tướng Chính phủ giao.
Triển khai các giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bằng phương thức BHYT.
image002
Lễ trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
7. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT; phát huy vai trò của cơ quan truyền thông trong việc tác động đến các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm Luật BHXH để ngăn ngừa hành vi vi phạm.
8. Bảo hiểm xã hội tỉnh:
Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố Long Khánh phối hợp UBND cùng cấp nắm cụ thể danh sách các hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác có sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN để vận động thu BHXH, BHTN. Đối với những hộ không tham gia, lập danh sách báo cáo ƯBND cấp huyện để có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH đối với các đơn vị sử dụng lao động, tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp cố tình không đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia BHXH đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Cung cấp thông tin các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT kéo dài; phối hợp các sở, ban, ngành liên quan kịp thời xử lý theo quy định. Thường xuyên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, giám sát việc khắc phục nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị đã thanh tra, lập thủ tục chuyển hồ sơ các đơn vị sau thanh tra cố tình nợ đọng, trốn đóng BHXH sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Tham mưu các nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) hiệu quả.
Chủ động, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc và tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình./.

Tác giả bài viết: Hồ Tú

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây