Tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngành Bảo hiểm xã hội

Thứ năm - 13/08/2020 10:25
Ngày 04 tháng 8 năm 2020 Chính Phủ ban hành Nghị định số 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (thay thế Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính Phủ)
Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Với quan điểm bảo đảm việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao sự hài lòng của người dân cũng như chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các định hướng, chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội.   
Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính Phủ với nhiều điểm mới liên quan đến vấn đề cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Bảo hiểm xã hội cụ thể:
- Đối với cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương giảm 03 đơn vị trực thuộc, từ 24 đơn vị trực thuộc giảm xuống còn 21 đơn vị và thành lập mới Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ chăm sóc khách hàng là đơn vị có chức năng thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 
 - Số lượng cấp phó của người đúng đầu các tổ chức thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lượng Phó Trưởng phòng thuộc đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ; Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bình quân không quá 03 người; Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện bình quân không quá 02 người.
Cùng với đó, rà soát, sắp xếp các đơn vị trực thuộc và các phòng của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;
- Sắp xếp giảm 63 đầu mối cấp phòng của 63 Bảo hiểm xã hội tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025;
- Sắp xếp giảm Bảo hiểm xã hội huyện theo đối với các huyện thuộc diện phải sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 653/2019/UBTWQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.
Hiệu lực thi hành Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ từ ngày 20 tháng 9 năm 2020./.
 

Tác giả bài viết: Kim Nhung (TCCB)

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây