Nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm xã hội trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Thứ tư - 08/01/2020 08:43
Ngày 01.01.2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Trong đó, cùng với các Bộ, ngành, địa phương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) được Chính phủ giao chỉ tiêu và triển khai một số nhiệm vụ cụ thể.
image001
Trong lĩnh vực BHXH hiện nay, các đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện giao dịch điện tử và giao nhận kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính,
chỉ còn một số TTHC liên quan đến cá nhân là thực hiện trực tiếp tại cơ quan BHXH.
Ảnh: Người lao động nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC BHXH tỉnh Đồng Nai
Theo Nghị quyết, Chính phủ tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể định hướng đến năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Trong đó, năm 2020 phấn đấu đạt mục tiêu cải thiện thứ bậc trên các bảng xếp hạng như: Môi trường kinh doanh theo xếp hạng EoDB (của WB) lên 10 bậc; Năng lực cạnh tranh theo xếp hạng GCI 4.0 (của WEF) lên 5 bậc; Đổi mới sáng tạo theo xếp hạng GII (của WIPO) lên 3 - 4 bậc; Chính phủ điện tử (của UN) lên 10 - 15 bậc.
Nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội (A2) lên 7 - 10 bậc
Đây là 01 trong 16 mục tiêu cụ thể mà Chính phủ giao trong Nghị quyết nhằm cải thiện môi trường kinh doanh theo EoDB và cải thiện năng lực cạnh tranh theo GCI 4.0 trong năm 2020. 
Trong năm 2019,  BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm TTHC từ 28 xuống còn 27 thủ tục; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố rà soát, đơn giản hóa các mẫu biểu để thực hiện mục tiêu “Nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và BHXH ” theo Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ; BHXH Việt Nam cũng đã ban hành Tài liệu hướng dẫn cấu phần “nộp BHXH” trong chỉ số A2 để hướng dẫn cách cách hiểu, thống nhất áp dụng trong toàn Ngành (Công văn số 902/BHXH-PC ngày 25/03/2019 của BHXH Việt Nam).
Về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT), BHXH Việt Nam đã triển khai bao phủ hầu hết các hoạt động nghiệp vụ, liên thông với các bộ, ngành nhằm mục đích hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan BHXH và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý; năm 2019, toàn Ngành đã tiếp nhận và giải quyết gần 61 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.
Tại Hội nghị công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam năm 2020 (ngày 03.01.2020), Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ hiện nay, yếu tố CNTT cần phải được đặc biệt coi trọng, vì sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo… có tác động, hỗ trợ đắc lực. Do đó, lãnh đạo và toàn thể CCVC, người lao động trong toàn Ngành cần phải đổi mới tư duy làm việc; tăng cường học tập, rèn luyện nâng cao trình độ CNTT, làm chủ các phần mềm nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, để không bị tụt hậu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng cần hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại, nỗ lực, cố gắng xây dựng “Văn hóa ngành BHXH” theo hướng thân thiện, gần gũi với người tham gia BHXH, BHYT.
Phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị
Trong phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tại nhiệm vụ “Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4” Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các hướng dẫn, tiêu chuẩn, lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, các chế độ an sinh xã hội để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả các chế độ an sinh xã hội, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua ngân hàng.
Đồng thời giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị (BHXH Việt Nam đã phát động thi đua năm 2020 tại Công văn số 01/BHXH-TĐKT ngày 02/01/2020 trong đó có chỉ tiêu này – bằng với mục tiêu Chính phủ giao).
Liên quan đến mục tiêu này, năm 2019 BHXH Việt Nam cũng đã giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2019 – 2021; trong đó chỉ tiêu phát triển người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị của tỉnh Đồng Nai cụ thể: 
•    Năm 2020 đạt tỷ lệ bình quân 59%, trong đó 29% số người nhận nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; 48% số người nhận BHXH một lần; 100% số người nhận trợ cấp thất nghiệp.
•    Năm 2021 đạt tỷ lệ bình quân 64%, trong đó 39% số người nhận nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; 53% số người nhận BHXH một lần; 100% số người nhận trợ cấp thất nghiệp.
image003
Ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
do hỏng, mất từ ngày 09.12.2019 tại địa chỉ https://.www.dichvucong.gov.vn
Trong năm 2020, ngành BHXH sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị hiện đại hóa thiết bị, tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, liên thông dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ; thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4./.

Tác giả bài viết: Tiến Dũng (VP)

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây