Đảng bộ BHXH tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Thứ năm - 09/08/2018 09:42
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Dự, chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Thành-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh, Lê Ngọc Mai-Ủy viên Thường vụ Đảng ủy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có gần 130 đảng viên của Đảng bộ BHXH tỉnh.
Hội nghị tiến hành:
- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
- Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.     
- Thảo luận và giải trình ý kiến chất vấn của đảng viên.
- Công bố quyết định khen thưởng tập thể chi bộ và đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 và 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 
- Thông qua Nghị quyết Hội nghị.              
Về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng 6 tháng đầu năm, qua báo cáo do đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Lê Ngọc Mai thông qua tại Hội nghị, mặc dù khối lượng công việc lớn và còn gặp không ít khó khăn, song Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ BHXH tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, trong đó chỉ tiêu phát triển đối tượng, thu BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với cùng kỳ năm 2017; công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, chú ý tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; công tác tổ chức cán bộ ổn định, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, 11/11; công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, góp phần ngăn ngừa vi phạm, tiêu cực; công tác đoàn thể được phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; công tác phát triển đảng, kết nạp được 02 đảng viên mới, đạt 20% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra, chuyển đảng chính thức đối với 100% đảng viên dự bị; tình hình an ninh, trật tự an toàn cơ quan được giữ vũng. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong báo cáo cũng đề cập về một số tồn tại hạn chế, như trong công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt ở một vài chi bộ chưa được nâng cao. công tác kiểm tra, giám sát có thời điểm chưa đi vào chiều sâu. Việc thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề ở một vài chi bộ chưa được duy trì đều đặn. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có mặt còn hạn chế như công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT chưa tương xứng tiềm năng, tỷ lệ tham gia BHYT ở một số đơn vị còn thấp, nợ BHXH, BHYT vẫn còn ở mức khá cao so với chỉ tiêu giao, công tác giám định BHYT phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát chi phí tại cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh để hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.
IMG 3480 1
Đồng chí Lê Ngọc Mai-Ủy viên Thường vụ Đảng ủy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh thông qua báo cáo sơ kết
6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ BHXH tỉnh.
Về kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua báo cáo sơ kết của Đảng ủy BHXH tỉnh, trong 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với tinh thần trách nhiệm, chủ động toàn Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm, tình hình ở cơ quan, cũng như ở mỗi chi bộ. Qua đó góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW dần đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực hơn; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có nhiều chuyển biến, củng cố niềm tin cho cấp dưới và quần chúng.
Thảo luận tại Hội nghị có 8 ý kiến phát biểu đề cập những nội dung liên quan tới các mặt hoạt động của một số chi bộ trực thuộc và Đảng bộ BHXH tỉnh, thay mặt chủ trì Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ BHXH tỉnh đã tiếp thu và giải đáp cụ thể, cặn kẽ từng nội dung mà các đại biểu đề cập. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu không ngừng cùng những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2018 của tập thể cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần tích cực vào kết quả thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ trong nửa đầu năm 2018 của ngành BHXH tỉnh.
IMG 3443 1
Đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh
phát biểu tại Hội nghị.
Bên cạnh đó tại phần kết luận Hội nghị đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên Đảng bộ BHXH tỉnh tiếp tục phát huy quy chế dân chủ, duy trì sự đoàn kết thống nhất, gương mẫu tập trung triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tiếp đến Hội nghị tiến hành công bố quyết định khen thưởng của Đảng bộ BHXH tỉnh đối với tập thể chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 và 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
IMG 3498 1
Chủ trì Hội nghị lấy biểu quyết của đại biểu thông qua Nghị quyết Hội nghị.
Cuối cùng Hội nghị biểu quyết 100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ BHXH tỉnh, với phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Về phương hướng chung: Tăng cường công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của BCH Đảng bộ trong việc lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, trong đó chú ý lãnh đạo thực hiện hoàn thành vượt mức công tác phát triển đối tượng, thu Quỹ BHXH, BHYT, BHTN, giảm nợ; giải quyết tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ BHXH tỉnh trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh năm 2018. 
- Các chỉ tiêu chủ yếu:                                       
+ Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm và cả năm 2018, trong đó phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt 84,5% dân số toàn tỉnh, bảo đảm số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch cả năm trở lên (khoảng 20.000 tỷ đồng), giảm nợ xuống dưới mức 1,46% trên tổng số phải thu; giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đầy đủ, thuận tiện, an toàn, đúng quy định; tăng cường quản lý chi phí KCB BHYT; giám định và kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB, ngăn chặn lạm dụng quỹ BHYT; 100% chiến sỹ Đội tự vệ được huấn luyện quân sự, phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan.  
+ Triển khai quán triệt, học tập đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến 100% cán bộ, đảng viên ; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp”.
+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hạn chế tối đa xảy ra vụ việc vi phạm, tiêu cực.
+ Phấn đấu kết nạp 8 đảng viên trở lên và chuyển đảng chính thức đối với 100% đảng viên dự bị.
+ Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, đạt cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2018. 
+ Phấn đấu cuối năm Đảng bộ BHXH tỉnh và 100% chi bộ trực thuộc đạt cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây