BHXH tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018

Thứ hai - 29/10/2018 10:44
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc: Lê Ngọc Mai, Nguyễn Thị Quy đồng chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Trưởng, phó phòng các phòng nghiệp vụ cơ quan BHXH tỉnh và Giám đốc, các Phó Giám 11 đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố.
Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng, và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2018.
Đánh giá tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2018 tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Tính đến hết 30/9, toàn tỉnh có 2.427.848 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 37.608 người so với thời điểm 31/12/2017, đạt 97% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, trong đó số người có thẻ BHYT là 2.425.642 người, tăng 38.105 người so với thời điểm 31/12/2017, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 82,5% dân số (bao gồm cả lực lượng vũ trang), cao hơn 0,2% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao và thấp hơn 2% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao; số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 13.374,8 tỷ đồng, đạt 69,5% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam, tăng 10,54% so với cùng kỳ năm 2017; Công tác cấp sổ, thẻ thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, công tác rà soát dữ liệu và trả sổ BHXH cho người lao động được thực hiện nghiêm túc, tính đến 30/9/2018, toàn tỉnh đã bàn giao 774.171 sổ BHXH cho người lao động, đạt tỷ lệ 99,88%; Công tác giải quyết và chi trả lương hưu, các chế độ BHXH, BHTN,
giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an toàn
với số tiền chi ttong 9 tháng trên 6.943,2 tỷ đồng; Công tác thực hiện chính sách BHYT được triển khai có hiệu quả, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT, đã thực hiện giám định và thanh toán cho 5.193.041 lượt người KCB, với tổng số tiền khoảng 1.720,4 tỷ đồng, tăng 6,1% số lượt người và tăng 16,7% chi phí so với cùng kỳ năm 2017; Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động ổn định và hiệu quả, trong đó 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, trên 99% đơn vị sử dụng chữ ký số, 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện gửi dữ liệu KCB hàng ngày lên hệ thống thông tin giám định BHYT; các mặt công tác khác như Thanh tra, kiểm tra, Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Tổ chức cán bộ, Văn phòng, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí hoạt động ổn định, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý của Ngành.
Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Giám đốc Lê Ngọc Mai cũng đề cập đến một số hạn chế như tỷ lệ bao phủ BHYT còn thấp so với bình quân toàn quốc; tình trạng nợ cục bộ với số nợ lớn và thời gian kéo dài còn xảy ra ở một số doanh nghiệp, gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ, chính sách, ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động; chi phí khám chữa bệnh BHYT tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây thâm hụt quỹ BHYT. Việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động của một số ít viên chức chưa nghiêm, trong quá trình giao tiếp giải quyết công việc cho người lao động có lúc chưa tận tình, chu đáo.
hn2
Đ/C Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2018
Thảo luận tại Hội nghị, có trên 15 ý kiến phát biểu đề cập đến một số nội dung liên quan tới các mặt hoạt động của BHXH cấp huyện và phòng nghiệp vụ, các đồng chí chủ trì Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp cụ thể, cặn kẽ từng nội dung mà các ý kiến của đại biểu đề cập.
hn3
Đ/C Huỳnh Anh Tú-Trưởng phòng Khai thác và thu nợ phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Phạm Minh Thành nhấn mạnh, 9 tháng đầu năm 2018, mặc dù khối lượng công việc rất lớn và còn gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự chủ động cùng nhiều biện pháp quyết liệt được triển khai, BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, chế độ BHXH, BHYT, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Để hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ quý IV và cả năm 2018, đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Giám đốc phụ trách yêu cầu BHXH các huyện, thị xã, thành phố cùng các phòng nghiệp vụ tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:
hn4
Đ/C Phạm Minh Thành-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
- Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương và sự phát triển của Ngành.
- Chủ động triển khai và phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH, BHYT, nhằm nâng cao nhận thức và tính chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
- Phát triển đối tượng là nhiệm vụ hàng đầu, bằng mọi giải pháp toàn Ngành phấn đấu từ nay đến hết năm 2018 đạt trên 84,5% dân số tham gia BHYT, trước hết phải rà soát, đối chiếu, nắm bắt cụ thể số lao động thực tế chưa tham gia BHXH, BHYT theo như danh sách ngành Thuế cung cấp để từ đó có số liệu chính xác báo cáo BHXH Việt Nam và tiến hành tuyên truyền, vận động tham gia. Phấn đấu thực hiện số thu đạt trên 30,5% kế hoạch năm trở lên, lũy kế số thu cả năm đạt trên 100% kế hoạch năm, giảm nợ xuống mức 1,46%.
- Thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, với mục tiêu, kịp thời, thuận lợi, đầy đủ, đúng quy định và an toàn. bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH.
- Tăng cường công tác giám định bảo hiểm y tế, thực hiện giám định 100% chi phí khám chữa bệnh trên hệ thống giám định BHYT, nhằm kiểm soát chặt chẽ sự gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT, không để bội chi quỹ BHYT. Phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT.
- Rà soát dữ liệu, hoàn thiện sổ BHXH, thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH. 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giao dịch điện tử trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT. 
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hạn chế vi phạm tiêu cực xảy ra tại các đơn vị trong Ngành và đơn vị sử dụng lao động.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm phục vụ của CBCCVC đối với nhân dân và người lao động. Duy trì kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không để xảy ra vi phạm tiêu cực. xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong CBCCVC toàn ngành BHXH tỉnh, phấn đấu với 200% sức lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ quý IV và cả năm 2018 ./.

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây