BHXH tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Thứ sáu - 26/01/2018 13:55
Sáng ngày 18/01/2018, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2018. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Văn Mến-Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc, đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ quan BHXH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Quy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có trên 200 công chức, viên chức cơ quan BHXH tỉnh.
Ban Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai - Đoàn Chủ tịch Hội nghị.
Ban Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai - Đoàn Chủ tịch Hội nghị.
Hội nghị tiến hành:
- Tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- thông qua kết quả hoạt động năm 2017, triển khai phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân.    
- Thảo luận và giải đáp ý kiến của đại biểu.
- Phát động phong trào thi đua năm 2018.
- Thông qua Nghị quyết Hội nghị.
IMG 7758 1
Hội nghị tiến hành Nghi lễ Chào cờ hát Quốc ca.
Tại Hội nghị đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 cùng các giải pháp chủ yếu thực hiện. Qua đó năm 2017, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, trong khi nhân sự thiếu, bên cạnh đó còn gặp không ít khó khăn, thách thực, song tập thể CBCCVC cơ quan BHXH Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua để thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, tính đến hết 31/12/2017, toàn tình vận động được 2.390.106 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 102% kế hoạch (tăng 154.394 người so với 31/12/2016); trong đó có 2.387.537 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 81,6% dân số toàn tỉnh, vượt 3,4% so với chỉ tiêu giao của Thủ tướng Chính phủ, vượt 2% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ tiêu của UBND tỉnh. Số người tham gia bảo hiểm xã hội là 763.510 người, đạt 100,88% kế hoạch năm, tăng 6,49% so với năm 2016; chiếm 46,2% lực lượng lao động, vượt 1,4% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao (44,8%) và cao hơn 24% so với mức bình quân chung toàn quốc (22%). Với kết quả trên, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai 3 năm liên tiếp hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015 vượt 0,6%, năm 2016, vượt 4,23% và năm 2017 vượt 3,4%); công tác thu Quỹ BHXH, BHYT, BHTN đạt tổng số tiền 16 ngàn tỷ, 811,76 triệu đồng, đạt mức cao nhất trong vòng 22 năm thành lập ngành BHXH Đồng Nai, đạt 101,7% kế hoạch năm, tăng 11% (gần 2.000 tỷ đồng) so với năm 2016. kết quả giải quyết giảm nợ BHXH, BHYT ngoài mong đợi, số nợ chỉ ở mức 1,46%, giảm 0,13% so với chỉ tiêu kế hoạch giao giảm nợ của BHXH Việt Nam (1,59%), thấp hơn 1,44% so với mức nợ bình quân chung cả nước (2,9%), đây là mức nợ thấp nhất từ trước tới nay. Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho hàng triệu người tham gia và thụ hưởng. Đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho trên 8.517.852 lượt người (tăng 19,3% so với năm 2016), với tổng số tiền chi trả các chế độ  là 7.966 tỷ đồng (tăng 14,1% so với năm 2016). Kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách BHYT là bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho hàng triệu người tham gia, còn từng bước kiểm soát được chi phí khám chữa bệnh, trong bối cảnh cả nước có nhiều tỉnh, thành phố bội chi quỹ BHYT, nhưng BHXH tỉnh Đồng Nai không chỉ cân đối mà còn có kết dư quỹ BHYT (khoảng trên 500 tỷ đồng) là một sự nỗ lực rất lớn. Công tác đồng bộ dữ liệu được triển khai quyết liệt, đạt kết quả tích cực, tính đến hết năm 2017, đã đồng bộ dữ liệu 2.359.505 người, đạt 99,96%, cơ bản hoàn thành, vượt trước 6 tháng theo kế hoạch chỉ đạo của BHXH Việt Nam đến 30/6/2018. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đạt kết quả cao, đã rà soát, điều chỉnh dữ liệu và bàn giao trên 669.000 sổ BHXH đến tận tay người lao động, đạt tỷ lệ gần 88%, được BHXH việt Nam đánh gia cao và biểu dương toàn Ngành. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện đồng bộ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi, đi lại, giảm chi phí cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN. Hiện có 7.861/7.861 đơn vị sử dụng lao động, đạt 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia, cấp sổ BHXH và thẻ BHYT; 99,5% đơn vị sử dụng chữ ký số, Về tin học hóa khám chữa bệnh BHYT, có 100% cơ sở khám chữa bệnh kết nối liên thông dữ liệu, gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT được thực hiện hàng ngày, từng bước ngăn chặn, lạm dụng, trục lợi và kiểm soát sự gia tăng chi phí khám chữa bệnh. 
IMG 7781 1
Đồng chí Lê Ngọc Mai - Phó Giám đốc BHXH tỉnh thay mặt Đoàn chủ tịch Hội
thông qua báo cáo.
Kết quả đạt được năm 2017 của BHXH Đồng Nai đã góp phần bảo đảm đời sống của hàng triệu người tham gia BHXH, BHYT, đồng thời ổn định tình hình an sinh xã hội tại địa phương và sự phát triển của ngành BHXH.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Hội nghị xác định tập thể CBCCVC Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đoàn kết thống nhất, duy trì kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, bằng mọi nguồn lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, với chỉ tiêu cơ bản sau đây:
- Nâng tỷ lệ bao phủ dân số toàn tỉnh tham gia BHYT lên 85,5%.
- Thực hiện số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt từ 100% kế hoạch năm trở lên (khoảng 20.000 tỷ đồng).
- Giảm nợ BHXH, BHYT xuống dưới mức 1,46%.
- Tổ chức giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ BHXH kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thủ hưởng BHXH.
- Rà soát, điều chỉnh dữ liệu và bàn giao sổ BHXH đến tận tay người lao động (đến 31/01/2018 hoàn thành 100%).
- Thực hiện tốt chính sách BHYT, vừa bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, vừa đáp ứng yêu cầu không để bội chi quỹ BHYT.
- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, duy trì hiệu quả quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm phiền hà, giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khi đến cơ quan BHXH giải quyết công việc.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại cơ sở nhằm hạn chế vi phạm tiêu cực xảy ra.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, giúp mọi người nhận biết về quyền, nghĩa vụ, từ đó tự giác tham gia.
- Nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ CBCCVC Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Để ghi nhận công lao cống hiến đối với ngành BHXH, Hội nghị công bố quyết định khen thưởng năm 2017 đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và Công đoàn.
- Cuối cùng Hội nghị tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2018 và thông qua Nghị quyết với mục tiêu “Xây dựng BHXH tỉnh Đồng Nai hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ổn định tình hình an sinh trên địa bàn tỉnh ./.

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây