BHXH Đồng Nai triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019

Thứ năm - 02/05/2019 11:05
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Thành- Giám đốc BHXH tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc: Lê Ngọc Mai và Nguyễn Thị Quy dự và đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ cơ quan BHXH tỉnh và 11 đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố.
Các đồng chí Lãnh đạo BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị
Các đồng chí Lãnh đạo BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị
Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả công tác quý I, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và bàn các giải pháp thực hiện công tác quý II năm 2019; trao Kỷ niệm chương ngành BHXH và công bố quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018.
Tại Hội nghị, báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác quý I, đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Trong quý toàn Ngành đã có sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó, công tác phát triển đối tượng, tính đến hết 31/3, có 2.397.758 người tham gia BHXH, BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 80,1% dân số (bao gồm cả lực lượng vũ trang), tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm so với 31/12/2018; số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 4.634,9 tỷ đồng, đạt gần 22% kế hoạch năm, tang 12,6% so với cùng kỳ năm 2018; công tác cấp sổ, thẻ cơ bản thực hiện đúng quy định, toàn Ngành thực hiện cấp mới: 18.079 sổ, cấp lại 17.086 sổ; in và cấp mới 306.141 thẻ BHYT, cấp lại 68.984 thẻ BHYT, kịp thời gia hạn thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng; việc rà soát dữ liệu cấp thẻ BHYT được quan tâm thực hiện, kiểm soát được tình trạng trùng thẻ; công tác giải quyết chế độ BHXH, chi lương hưu, trợ cấp BHXH, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và người dân. Trong quý giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho 493.264 lượt người, với tổng số tiền 1.812,8 tỷ đồng, tăng 15,8% số lượt người và tăng 88% số tiền so với cùng kỳ năm 2018; thanh toán chi phí KCB cho 1.662.145 lượt người, với số tiền khoảng 571,2 tỷ đồng, tang  4,3% số lượt người và tăng 9,2% chi phí so với cùng kỳ năm 2018; công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động ổn định và hiệu quả, trong đó 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, 100% đơn vị sử dụng chữ ký số, 100% cơ sở KCB BHYT thực hiện gửi dữ liệu KCB hằng ngày lên hệ thống thông tin giám định BHYT; các mặt công tác khác như Thanh tra, kiểm tra, Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Thông tin, truyền thông, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí hoạt động ổn định, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý của Ngành.
skq1b
Đ/C Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo sơ kết quý I tại hội nghị
Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Giám đốc Lê Ngọc Mai cũng đề cập đến một số tồn tại, hạn chế như đối tượng tham gia BHXH, BHYT giảm so với cuối năm 2018, kết quả giảm nợ chưa đạt yêu cầu, một số doanh nghiệp còn chậm đóng và nợ BHXH, BHYT gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ, chính sách; chi phí  khám chữa bệnh BHYT tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây thâm hụt quỹ BHYT.
Về phương hướng nhiệm vụ quý II, Hội nghị xác định tập thể CBCCVC trong toàn hệ thống BHXH tỉnh đoàn kết thống nhất, duy trì kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, bằng mọi nguồn lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý II năm 2019, với chỉ tiêu cơ bản sau đây:
- Nâng tỷ lệ bao phủ dân số toàn tỉnh tham gia BHYT lên 87,5%.
- Thực hiện số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt từ 25% kế hoạch năm trở lên (khoảng 5.300 tỷ đồng).
- Giảm nợ BHXH, BHYT xuống dưới mức 1,4%.
- Tổ chức giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ BHXH kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH.
- Thực hiện tốt chính sách BHYT, vừa bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, vừa đáp ứng yêu cầu không để bội chi quỹ BHYT.
- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, duy trì hiệu quả quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm phiền hà, giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khi đến cơ quan BHXH giải quyết công việc.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại cơ sở nhằm hạn chế vi phạm tiêu cực xảy ra.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT theo phương châm luôn phải đi trước, vừa phản ánh, vừa có tính định hướng , giúp mọi người nhận biết về quyền, nghĩa vụ, từ đó tự giác tham gia; 
- Nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ CBCCVC Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, với tinh thần “4 xin, 4 luôn” (4 xin: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; 4 luôn: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ). hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Thảo luận tại Hội nghị có 08 ý kiến phát biểu đề cập tới 12 nội dung liên quan tới các mặt công tác của BHXH tỉnh, thay mặt chủ trì Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thành-Giám đốc BHXH tỉnh đã tiếp thu và giải đáp cụ thể, cặn kẽ từng nội dung mà các ý kiến của đại biểu đề cập. 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thành-Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh, nhìn chung kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch quý I của toàn Ngành tuy có tăng so với cùng kỳ, nhưng một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt yêu cầu, còn giảm so với cuối năm 2018. Để phấn đấu hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ quý II mà Hội nghị đã thông qua, đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị cần tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp sau đây:
- Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển bền vững và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức quản lý nợ, thu hồi nợ đạt kết quả cao; chủ động phối hợp có hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội mà trọng tâm là công tác thu và xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.
- Phối hợp với Bưu điện triển khai thực hiện tốt công tác chi trả và quản lý chặt chẽ người hưởng các chế độ BHXH, BHTN.
- Phối hợp Sở Nội vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch số 13236/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh về Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng việc khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của ngành BHXH Đồng Nai trên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh.
- Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để quản lý đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới, chưa đăng ký tham gia BHXH để đối chiếu, điều tra, khảo sát, xác minh số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định, từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động; đồng thời xây dựng lộ trình khai thác mở rộng đối tượng trong thời gian tiếp theo.
- Phối hợp với Sở Y tế tỉnh và cơ sở khám chữa bệnh BHYT giải quyết kịp thời những vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT.
- Ứng dụng CNTT hiện đại, duy trì và tổ chức và triển khai có hiệu quả phương thức và quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng CNTT đảm bảo cung cấp dịch vụ CNTT thông suốt và an toàn cho nội bộ Ngành và tổ chức cá nhân tham gia giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
.- Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra năm 2019; Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2019; 
- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, duy trì nghiêm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; thường xuyên giáo dục CCVCNV nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phong cách phục vụ nhân dân; xử lý nghiêm CCVCNV vi phạm pháp luật và các quy định của Ngành, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc và phong cách phục vụ yếu kém. Đổi mới lề lối, phương thức và thái độ làm việc của CBCCVC theo hướng hỗ trợ và phục vụ đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp.
skq1c
Đ/C Phạm Minh Thành-Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Cuối cùng Hội nghị tiến hành trao Kỷ niệm chương BHXH cho một số viên chức; đồng thời công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.
skq1d
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Đ/C Phạm Minh Thành-Giám đốc BHXH tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho hai Đ/C Phó Giám đốc: Lê Ngọc Mai và Nguyễn Thị Quy.
skq1e
Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Đ/C Phạm Minh Thành-Giám đốc BHXH tỉnh trao Kỷ niệm chương cho Đ/C Phạm Hữu Thành-Phó TP Công nghệ TT (ngoài cùng bên trái) và Đ/C Cao Thanh Tùng-Phó TP Cấp sổ, thẻ.
skq1f
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Đ/C Phạm Minh Thành-Giám đốc BHXH tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các đồng chí cán bộ quản lý BHXH tỉnh.

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây