BHXH Đồng Nai ban hành Kế hoạch công tác dân vận năm 2020

Thứ ba - 24/03/2020 13:57
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch công tác dân vận năm 2020 nhằm mục đích đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh và tăng cường vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận.
image001
Lãnh đạo BHXH huyện Trảng Bom trao sổ BHXH cho bà Nguyễn Thị Lan
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Chương trình số 77- CTr/TU ngày 10/01/2020 về công tác Dân vận năm 2020; Chương trình số 49- CTr/ĐUK ngày 19/02/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về công tác Dân vận năm 2020, BHXH Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 18/KH-BHXH ngày 23/3/2020 về công tác dân vận tại BHXH tỉnh năm 2020.
Theo Kế hoạch, phương hướng trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy vai trò nhân dân xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; theo dõi, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với đại hội Đảng các cấp. Với chủ đề năm 2020: “Năm dân vận khéo”, tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng của từng đoàn thể gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Theo đó, BHXH tỉnh Đồng Nai yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận năm 2020, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm thiết thực, phù hợp, những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân, doanh nghiệp trong công tác giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN để giải quyết triệt để, hiệu quả; góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị.
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm: 100% thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động CBCCVC chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 của ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; mở rộng đối tượng tham gia; giải quyết tốt các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như các hoạt động nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư và tiếp công dân đúng quy định. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp như sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị đe thực hiện tốt công tác dân vận.
- Thực hiện nề nếp quy chế công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng vận động, công tác tập hợp lực lượng của các đoàn thể chính trị - xã hội.
          - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước.
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch này cụ thể hóa những nội dung có liên quan vào chương trình, kế hoạch của đơn vị mình để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được giao đồng thời thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đầy đủ./.
 

Tác giả bài viết: Hồ Tú

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây