Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - BHXH Đồng Nai: Tăng cường phối hợp tuyên truyền BHXH, BHYT

Thứ hai - 07/08/2017 13:28
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tuyên truyền BHXH, BHYT đến đội ngũ báo viên, tuyên truyền viên cấp ủy cơ sở.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động tuyên truyền giữa hai cơ quan giai đoạn 2016-2020, vừa qua tại Hội trường Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 về chuyên đề kết quả thực hiện BHXH, BHYT trong 6 tháng đầu năm 2017, những định hướng tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian tới. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Linh-Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Ủy, đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thanh Nghĩa-Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Chuông-Phó Chánh Văn phòng BHXH tỉnh và gần 150 đại biểu là cán bộ đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố, đại diện Ban Tuyên huấn của UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, các huyện, thị xã, thành phố và báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai báo cáo tình hình kết quả thực hiện BHXH, BHYT trong 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh, những định hướng tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian tới.
 
Mai02IMG 3651
Đồng chí Lê Ngọc Mai - Phó Giám đốc BHXH Đồng Nai tại hội nghị

Qua báo cáo của Phó Giám đốc Lê Ngọc Mai, tình hình thực hiện BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật trong đó là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết 30/6/2017 có 2.255.325 người tham gia, tăng 315.882 người (18,1%) so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó số người có thẻ BHYT là 2.253.013 người, tăng 20.446 người (0,9%) so với thời điểm 31/12/2016, tăng 201.954 người (9,8%) so với cùng kỳ năm 2016, đạt tỷ lệ bao phủ 78,5% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT, vượt 0,3% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; số người tham gia BHXH là 716.398 người (714.086 người tham gia BHXH bắt buộc, 2.312 người tham gia BHXH tự nguyện), chiếm 42,7% lực lượng lao động. Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 7 ngàn 981 tỷ đồng, đạt 48,3% kế hoạch năm BHXH Việt Nam giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2016; công tác cấp sổ, thẻ cơ bản thực hiện đúng quy định, tập trung vào việc cấp mới, cấp lại sổ BHXH, in và cấp thẻ BHYT, trong 6 tháng thực hiện cấp 184.379 sổ BHXH, 1.290.187 thẻ BHYT; việc rà soát, điều chỉnh dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho người lao động được thực hiện nghiêm túc, đến nay đã rà soát, điều chỉnh 502.933 sổ (63,59%), đã trả cho người lao động 481.205/790.900 sổ (đạt 60,84%). Công tác giải quyết chế độ BHXH, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, trong 6 tháng giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho 832.914 lượt người (tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2016). Công tác thực hiện chính sách BHYT được triển khai có hiệu quả, bảo đảm quyền lợi cho người dân, người lao động. Đã hợp đồng với 58 cơ sở y tế để khám chữa bệnh BHYT, thực hiện giám định và thanh toán cho gần 3 triệu lượt người, với tổng số tiền khoảng 1.164,6 tỷ đồng, tăng 30% số lượt người và tăng 43% chi phí so với cùng kỳ năm 2016. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động ổn định và hiệu quả, trong đó 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, 99% đơn vị sử dụng chữ ký số, triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, hệ thống Thư điện tử ngành BHXH.

Về tồn tại, hạn chế trong thực hiện BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2017, đồng chí Lê Ngọc Mai cho biết: Tỷ lệ bao phủ BHYT còn thấp so với bình quân chung toàn quốc; tỷ lệ nợ BHXH, BHTN tuy thấp hơn mức bình quân cả nước nhưng tình trạng nợ cục bộ với số nợ lớn và thời gian kéo dài còn xảy ra ở một số doanh nghiệp, gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ, chính sách, ảnh hưởng tới quyền lợi hưởng BHXH của người lao động. Tình trạng lạm dụng Quỹ BHYT tại một số cơ sở khám chữa bệnh còn xảy ra, chi phí khám chữa bệnh BHYT tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây thâm hụt quỹ BHYT.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Ngọc Mai đề cập: 

- BHXH Đồng Nai tiếp tục phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”.

- Trong công tác tuyên truyền một mặt vừa thông tin, vừa tuyên truyền, phổ biến, truyền tải một cách kịp thời để trở thành tính thời sự, đồng thời coi trọng truyền tải các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác BHXH, BHYT đến cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở để giúp cho cấp ủy, chính quyền nắm được, tạo thuận lợi cho việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

- Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, sở ngành tổ chức tuyên truyền đối thoại trực tiếp đến hội viên các hội đoàn thể, người dân tại các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn về BHXH, BHYT.
- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền những điểm mới về chế độ BHXH được áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến công nhân lao động.

- Tổ chức tuyên truyền với hình thức Sân khấu hóa, Hội thi để thu hút sự chú ý tham gia của đông đảo người dân.

- Triển khai Kế hoạch tổ chức “Hội thi tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan như xây dựng băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động về chính sách BHXH, BHYT, phát hành tờ gấp, áp phích tới người lao động, người dân trên địa bàn.

- Tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, chú trọng tới các đối tượng dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo trên địa bàn.

- Phối hợp các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương, tuyên truyền sâu rộng chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, chú ý tuyên truyền Thông tư 02/TT-BYT của Bộ y tế về điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với những người chưa có thẻ BHYT. Chủ động cung cấp thông tin để cơ quan báo, đài tuyên truyền về tình hình kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. 

- Duy trì có chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh.

- Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tuyên truyền có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ về công tác tuyên truyền.

- Duy trì hình thức truyền thông đại chúng, hướng tới tất cả các nhóm đối tượng và áp dụng hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng để đạt được hiệu quả cao nhất.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện BHXH, BHYT trong 6 tháng đầu năm 2017 và định hướng tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian tới, một số đại biểu có ý kiến đề cập tới một số nội dung liên quan tới cách tính tỷ lệ lương hưu, cách tính bình quân tiền lương khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần, tuổi nghỉ hưu được áp dụng từ thời điểm 01/01/2018, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, …

Tất cả các ý kiến của đại biểu được đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh tiếp thu và trả lời đầy đủ, cặn kẽ, thỏa đáng, giúp đại biểu hiểu rõ hơn những quy định mới có liên quan tới quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT./.

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây