HĐND huyện Cẩm Mỹ tổ chức phiên họp chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2018.

Thứ ba - 17/07/2018 21:44
Ngày 09/7/2018, Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức Phiên họp chuyên đề đánh giá tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2018 theo Kế hoạch số 100/KH-HĐND ngày 07/06/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trên cơ sở những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại và bất cập, những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu 80% người dân tham gia BHYT theo Nghị quyết của Huyện ủy năm 2018.
Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp
Chủ trì hội nghị có đ/c Vũ Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
Tham dự phiên họp có: bà Võ Thị Ngọc Lắm - Phó chủ tịch HĐND huyện, đ/c Bùi Thanh Xuân - Phó chủ tịch HĐND huyện ông Nguyễn Văn Thắng - Phó chủ tịch UBND huyện, bà Trương Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, phó đại biểu HĐND huyện, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm y tế huyện, Phòng Y tế, Phòng Lao động thương binh & xã hội, Phòng Dân tộc, Phòng Giáo dục và đào tạo; Phòng Tài chính - kế hoạch, Đài truyền thanh huyện; Thường trực HĐND, UBND các xã...
cmy32
Đ/c Vũ Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, chủ trì cuộc họp
Tại cuộc họp, đ/c Nguyễn Tiến Danh, Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện cụ thể như sau: năm 2017 toàn huyện có 112.240/155.250 tham gia BHYT, đạt 72,30%, tăng 3.247 người so với 31/12/2016; Tính đến 30/06/2018, toàn huyện có 118.455/155.250 người tham gia BHYT, đạt 76,30%, tăng 6.215 người so với 31/12/2017. Bên cạnh đó, trong 06 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện đã hỗ trợ và cấp 13.631 thẻ BHYT cho hộ gia đình dân tộc thiểu số, Đảng viên có huy hiệu 30 năm tuổi đảng và người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi từ nguồn 20% từ nguồn quỹ kết dư KCB BHYT của năm 2015 và năm 2016, đồng thời đã báo cáo, phân tích những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
cmy12
Đ/c Nguyễn Tiến Danh, Giám đốc BHXH huyện báo cáo tại cuộc họp
Sau khi nghe ông Nguyễn Tiến Danh – Giám đốc BHXH huyện báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018, 16 lượt ý kiến ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp chuyên đề và ý kiến phát biểu của Phó chủ tịch UBND huyện. Chủ tịch HĐND huyện kết luận chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau:
1. Đối với UBND huyện:
- Tiếp tục quan tâm và tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT, phấn đấu thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 31/12/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020, Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 07/3/2017 về thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế  trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ năm 2017, lộ trình đến năm 2020, đồng thời xem đây là chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các địa phương. 
- Tăng cường tổ chức các đoàn giám sát, đánh giá công tác tuyên truyền và thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT tại các địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để giải quyết, tháo gỡ.
- Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra nhất là tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã, trường học về việc thực hiện chính sách BHYT đối với người lao động.
2. Đối với BHXH huyện:
- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã triển khai thực hiện có hiệu quả theo Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 17/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giám sát chi phí khám chữa bệnh . . . 
- Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chính sách BHYYT, nhất là chỉ tiêu BHYT đã giao cho các xã nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện.
3. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã:
- Phòng LĐTB & XH huyện đẩy nhanh việc lập danh sách hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 theo Thông tư số 02/2016/TT - BLĐTBXH  ngày 25/3/2016 của Bộ BLĐTBXH để Bảo hiểm xã hội huyện có căn cứ thu tiền, phát hành thẻ BHYT cho các đối tượng này và quyết toán với ngân sách huyện về phần kinh phí hỗ trợ (30%).
- Trung tâm y tế huyện thường xuyên nâng cao trình độ chuyện môn, tay nghề của bác sĩ, cán bộ, viên chức ngành y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT.
- Đài Truyền thanh huyện dành nhiều thời lượng và thời gian thích hợp trong ngày để tuyên truyền, chính sách BHYT đến người dân, giúp người dân hiểu được tính ưu việt của chính sách BHYT và qua đó họ sẽ chủ động tham gia. 
- Ủy ban nhân dân các xã:
+ Phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu cụ thể số người tham gia BHYT cho từng ấp, các hội đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức tại địa phương trong việc thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đối với từng cá nhân và tập thể.
+ Chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên tuyền chính sách pháp luật về BHYT ở cấp xã, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHYT trên hệ thống truyền thanh tại địa phương.
+ Tranh thủ huy động nguồn tài chính của các tổ chức, cá nhân để mua thẻ BHYT cho những hộ gia đình còn khó khăn chưa đủ điều kiện tham gia BHYT.
cmy321
Đ/c Nguyễn Văn Thắng, PCT UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Tác giả bài viết: Tiến Danh (BHXH Cẩm Mỹ)

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây