BHXH huyện Vĩnh Cửu tổ chức Hội nghị viên chức năm 2018

Thứ tư - 24/01/2018 16:02
Hòa trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền và chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930-03/2/2018. Ngày 19/01/2018, BHXH huyện Vĩnh Cửu tổ chức Hội nghị viên chức để đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2018.
Toàn cảnh Hội nghị viên chức BHXH huyện Vĩnh Cửu năm 2018
Toàn cảnh Hội nghị viên chức BHXH huyện Vĩnh Cửu năm 2018
Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, Bí thư Chi bộ, Giám đốc BHXH huyện, đồng chí Trần Ngọc Nam-Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đồng chí Nguyễn Văn Thành-Phó Giám đốc BHXH huyện và toàn thể viên chức BHXH huyện Vĩnh Cửu.
Hội nghị viên chức là dịp để Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 trên tinh thần dân chủ, công khai, tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng cơ quan phát triển bền vững. Thông qua Hội nghị viên chức để Ban Giám đốc BHXH, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan huyện lắng nghe mọi tâm tư, nguyện vọng, giải đáp quyền lợi chính đáng và các nghĩa vụ liên quan mà viên chức phải thực hiện.
image2
Nguyễn Văn Thành (bàn giữa bên trái)
Giám đốc BHXH huyện cùng toàn thể viên chức tại Hội nghị
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc BHXH huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị báo cáo những kết quả nổi bật đáng ghi nhận: 
Về công tác thu: 
- Năm 2017, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu được BHXH tỉnh Đồng Nai giao chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN là 275.460.000.000 đồng. Tính đến ngày 31/12/2017 đã thu được 287.786.000.000 đồng, đạt 104.47% so với kế hoạch BHXH tỉnh Đồng Nai giao. Số thu tăng 67.276.000.000 đồng, tương ứng với 30,5 % so với năm 2016, tỷ lệ nợ 1,23 %/1,5 % BHXH tỉnh giao, thấp nhất trong 22 năm qua.
Để đảm bảo thực hiện tốt theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 23/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017, Quyết định số 5164/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 và hướng tới BHYT toàn dân.
- Thu BHYT HSSV: 24.799/25.145 lượt người đạt tỷ lệ 98.6%, tăng khoảng 14 % so với cùng kỳ năm 2016. 
- Tính đến hết ngày 31/12/2017 tổng số người dân tham gia BHYT trên địa bàn là là 122,295/149,450 người (thống kê dân số năm 2016), đạt tỉ lệ 81,83 %, vượt 3,83 % so với Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 23/01/2017 của Huyện ủy đề ra và vượt 0,33 % so với kế hoạch do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai giao.
Công tác rà soát và trả sổ cho người lao động và công tác đồng bộ hóa dữ liệu người tham gia BHYT:
- Ngay khi nhận được sự chỉ đạo và phát động thi đua rà soát; bàn giao sổ BHXH và công tác đồng bộ hóa dữ liệu người tham gia BHYT của Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu đã gấp rút tham mưu UBND huyện, Huyện ủy. Với sự quyết tâm cao của tập thể viên chức cơ quan và sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo BHXH tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu đã có nhiều giải pháp, cách làm hay góp phần hoàn thành:
+ Rà soát 12.537/12.537 đạt 100 % và bàn giao sổ BHXH trong tháng 6/2017, trước 3 tháng so với thời gian quy định. Được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai tặng giấy khen đột xuất 01 tập thể và 5 cá nhân: vì đã có thành tích đột xuất trong việc thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động (Quyết định số 401; 403/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai).
+ Công tác rà soát, đồng bộ hóa dữ liệu người tham gia BHYT đạt 100 % trước thời hạn quy định (Được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai tặng giấy khen đột xuất 01 tập thể và 4 cá nhân: vì đã có thành tích đột xuất trong việc thực hiện rà soát mã sổ BHXH (Quyết định số 402/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai).
Phương hướng năm 2018:
Từ những kết quả đạt được của năm 2017, Hội nghị xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với những mục tiêu cao hơn, cụ thể:
1. Tập trung tham mưu tổ chức, triển khai phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ sau :
- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2018; Khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT xuống thấp hơn so với kế hoạch của BHXH tỉnh giao; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 85,5 % dân số trở lên.
- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia và hưởng chế độ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác phối hợp thanh tra; tự kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phòng chống lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN.
- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Ngành, thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở khám, chữa bệnh; 
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng không chỉ phong phú về nội dung mà còn đa dạng về hình thức, cả bề rộng và chiều sâu, để cán bộ, người dân và doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, từ đó tự giác tham gia.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trong toàn huyện.
2. Xây dựng đội ngũ viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy và gương mẫu; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.
3. Chủ động tham mưu tổ chức thực hiện phong trào thi đua hằng năm, theo đợt, theo chuyên đề được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu phát động; thực hiện tốt các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018, Quyết định số 5164/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020. Gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành với việc "Học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động. 
- Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành-Phó Giám đốc BHXH huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề: "Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN."
- Hội nghị thông qua Nghị quyết với mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng thu, giảm nợ; giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Ứng dụng hiệu quả công nghệ tin học, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trong các mặt hoạt động nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian giải quyết hồ sơ hưởng BHXH, BHYT, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội và an sinh trên địa bàn./.

Tác giả bài viết: Văn Thành

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây