Phát triển bền vững gắn liền với quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT

Thứ năm - 29/06/2017 15:09

Phát triển bền vững gắn liền với quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT

Sau 25 năm thực hiện chính sách BHYT, chúng ta đã tiệm cận rất gần mục tiêu BHYT toàn dân với tỷ lệ trên 82% dân số tham gia BHYT - đích đến mong muốn của các quốc gia có hệ thống An sinh xã hội phát triển. Với trách nhiệm của cơ quan tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam đang nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi BHYT toàn dân theo định hướng của Đảng, quy định của Luật BHYT, tích cực góp phần hiện thực hóa Điều 34, Hiến pháp năm 2013 về quyền được bảo đảm An sinh xã hội của mọi công dân. Nhân kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/07, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã dành cho phóng viên Tạp chí BHXH cuộc trao đổi, phỏng vấn...
Là một trong những trụ cột của chính sách An sinh xã hội, BHYT là chính sách lớn liên quan đến mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Có nhiều nhân tố tác động khiến số người tham gia BHYT tăng nhanh trong thời gian qua, đặc biệt là trong hơn 01 năm triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, xin Tổng Giám đốc cho biết đâu là mấu chốt của vấn đề?

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh: Thực tế cho thấy, sau 25 năm thực hiện chính sách BHYT và nhất là từ khi thực hiện Luật BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đã tăng trưởng khá nhanh, từ 60% (tương ứng với 52,4 triệu người) vào năm 2010 đã tăng lên 75,82% (tương ứng với gần 70 triệu người) năm 2015. Đặc biệt, chỉ sau hơn 01 năm thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, chúng ta đã tiệm cận rất gần mục tiêu BHYT toàn dân.

Trước hết, phải nói rằng để đạt được tỷ lệ trên 82% dân số tham gia BHYT như hiện nay là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Đó là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương trong thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, đã tạo động lực mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước. Trên địa bàn địa phương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của cấp ủy Đảng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tạo nên một sự chuyển biến căn bản, toàn diện từ tư duy, ý thức, trách nhiệm và hành động thiết thực, cụ thể đối với các cấp, các ngành trong thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, vì An sinh xã hội và sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội đất nước.

Bên cạnh đó, các yếu tố liên quan mật thiết tới công tác tổ chức thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực, đó là sự đổi mới mạnh mẽ của Ngành Y tế từ tinh thần, thái độ phục vụ, đến các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; sự nỗ lực của Ngành BHXH Việt Nam, từ việc tăng cường truyền thông, mở rộng mạng lưới đại lý thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng nhanh công nghệ thông tin, đến tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng Quỹ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia BHYT...

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện chính sách BHYT thời gian qua cũng còn có những hạn chế, bất cập, đặc biệt là tình trạng lợi dụng, trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT gia tăng... ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của chính sách, Thứ trưởng có thể chia sẻ một vài thông tin về vấn đề này?

TT, TGĐ Nguyễn Thị Minh: Trong những năm gần đây, việc luật hoá các quy định về BHYT và kịp thời sửa đổi những quy định về BHYT đã góp phần giải quyết và hạn chế những khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện BHYT. Tuy nhiên, thực tiễn cuộc sống luôn nảy sinh những vấn đề mới, đòi hỏi sự nhạy bén và cần sự linh hoạt xử lý, điều chỉnh.

Luật BHYT quy định bắt buộc tham gia BHYT đối với toàn dân, nhưng cơ bản vẫn là vận động tự nguyện nên vẫn còn một bộ phận người dân chưa tham gia. Quyền lợi của người có BHYT được mở rộng, thực hiện chính sách thông tuyến huyện tạo thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh, nhưng nảy sinh kẽ hở dẫn tới lợi dụng, trục lợi BHYT có chiều hướng gia tăng với nhiều hình thức khác nhau cả từ phía người tham gia BHYT và cơ sở y tế; việc đổi mới cơ chế tài chính y tế chuyển sang hình thức BHYT toàn dân trong điều kiện giá viện phí điều chỉnh theo hướng tính đúng, tính đủ, đẩy chi phí khám, chữa bệnh tăng cao, tạo áp lực, thách thức rất lớn trong kiểm soát chi phí và cân đối Quỹ BHYT…

Vừa qua, dư luận báo chí phản ánh, lên tiếng đấu tranh mạnh mẽ với những hành vi lợi dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Thực trạng đó không chỉ làm thất thoát nguồn Quỹ do người dân đóng góp để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh, ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của BHYT, mà nguy hại hơn là tạo ra sự mất cân bằng trong thụ hưởng quyền lợi.

Việc điều chỉnh giá viện phí tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch, cũng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy người dân tham gia BHYT, giúp họ tránh được “bẫy nghèo” do đau ốm. Thực tế cho thấy đã có nhiều gia đình người bệnh chưa tham gia BHYT khi không may mắc bệnh trọng đã hết sức khó khăn trong quá trình điều trị... qua đó mới thấm thía giá trị của việc tham gia BHYT.
Thực tế đó, đòi hỏi cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến để mọi người dân hiểu sâu, hiểu đúng về chính sách BHYT nhân văn, để từ đó có ý thức, trách nhiệm tham gia, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và góp phần chia sẻ với cộng đồng.

Kinh nghiệm từ các quốc gia cho thấy, chặng đường sau của bao phủ BHYT toàn dân bao giờ cũng khó khăn hơn, khi mà các nhóm đối tượng dễ khai thác đã cơ bản hoàn thành. Với Việt Nam càng khó khăn hơn bởi những hạn chế, bất cập như Thứ trưởng vừa cho biết, vậy BHXH Việt Nam có những giải pháp nào để mở rộng bao phủ BHYT đến số dân còn lại, thưa Tổng Giám đốc?

TT, TGĐ Nguyễn Thị Minh: Cùng với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật BHYT, những nỗ lực trong tổ chức thực hiện đã giúp chúng ta có được những kết quả khả quan trong công tác mở rộng đối tượng tham gia BHYT thời gian qua. Tuy nhiên, tiếp tục duy trì việc tham gia BHYT bền vững của trên 82% dân số đã tham gia và tiếp tục bao phủ BHYT tới gần 18% dân số còn lại chính là mục tiêu chúng ta cần quan tâm hơn trong giai đoạn tới này.

Kinh nghiệm cho thấy, không có khó khăn nào là không thể vượt qua nếu chúng ta có quyết tâm và giải pháp đúng. Còn nhớ ở thời điểm trước khi Chính phủ ban hành Quyết định số 1167, tỷ lệ 80% dân số tham gia BHYT được đặt ra cho năm 2020, vậy mà đến hết năm 2016, chúng ta đã đạt được. Không những thế, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ lệ mục tiêu bao phủ vào năm 2020 là trên 90% (tăng 10% so với Nghị quyết số 21-NQ/TW).

Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như: tiếp tục quan tâm đầu tư đổi mới, tăng cường công tác truyền thông; hoàn thiện công tác thu và cấp thẻ BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định, quản lý quỹ BHYT; nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực trong thu nộp BHYT và các hành vi lợi dụng, trục lợi Quỹ khám chữa bệnh BHYT; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để triển khai các giải pháp đồng bộ thực hiện hiệu quả Luật BHYT.

Cùng với đó, để tăng cường tính tuân thủ pháp luật, Ngành cũng kiến nghị với Quốc hội tăng cường công tác giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT ít nhất 1 năm/lần đối với các địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT dưới 80%. Đề xuất Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố cân đối ngân sách thực hiện hỗ trợ 100% mức đóng cho đối tượng cận nghèo tham gia BHYT, hỗ trợ tối thiểu 50% với các hộ gia đình nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình; chỉ đạo các tỉnh, thành phố tăng cường các giải pháp quản lý Quỹ BHYT…

Trước những vấn đề đang đặt ra, BHXH Việt Nam cũng đề nghị Ngành Y tế phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, đặc biệt nâng cao trách nhiệm xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững Quỹ BHYT, vì An sinh xã hội./.
Trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc!
Ngọc Ánh(Thực hiện)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây