Sơ kết 5 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ năm - 15/03/2018 15:50
Sáng 13/3/2018, tại Hội trường Nhà khách Chính phủ T78. thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam sơ kết 05 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020”.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Tới dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh; Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà và đại diện một số Bộ, ngành Trung ương cùng đại diện Ban Tuyên giáo, Sở Y tế, BHXH các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. BHXH Đồng Nai có đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Chuông Phó Chánh Văn phòng tham dự Hội nghị.
Qua báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà-Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết trong giai đoạn 2013-2017, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị với nhiều hình thức như biên soạn và phát hành hàng nghìn cuốn tài liệu cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành ủy phối hợp với BHXH cùng cấp biên soạn, phát hành nhiều ấn phẩm tuyên truyền về BHXH, BHYT; thường xuyên đăng tải các chủ trương, chính sách, tình hình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, nội dung của Luật BHXH, Luật BHYT trong bản tin sinh hoạt chi bộ. Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố, trang tin điện tử của các sở, ngành đã cung cấp thông tin, bài, hình ảnh về kết quả và hoạt động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động và người dân tra cứu, tham khảo, cập nhật thông tin. Qua đó công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về công tác BHXH, BHYT. Các quan điểm, chủ trương nêu trong Nghị quyết 21-NQ/TW và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BHXH, BHYT, nhất là mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các giải pháp chủ yếu được nêu trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Đề án, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được tuyên truyền kịp thời, sâu sắc tới cán bộ, đảng viên và nhân dân dưới nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn. Đây là nguyên quan trọng, đóng góp to lớn vào kết quả đạt được trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó nhiều chỉ tiêu quan trọng thực hiện vượt mức, nổi bật là đối tượng tham gia BHXH, BHYT được mở rộng và không ngừng tăng lên; nguồn thu BHXH, BHYT tăng nhanh qua các năm; công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, kịp thời, dung quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
IMG 8931 DxO
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà-Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo
Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền Nghị quyết 21, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà đề cập, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đưa ra những định hướng, chiến lược phát triển cụ thể về BHXH, BHYT nhằm tiến tới hoàn thiện mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền BHXH, BHYT; hình thức tuyên truyền một số nơi thiếu sức hấp dẫn, còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; kiến thức và khả năng tuyên truyền về BHXH, BHYT của một số cán bộ tuyên truyền, phóng viên báo chí còn hạn chế; công tác phối hợp trong hoạt động tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương, giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và giữa các cơ quan, sở, ban, ngành ở một số địa phương còn chưa thật chặt chẽ, hiệu quả ...
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21, công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt trong công tác phát triển đối tượng tham gia với độ bao phủ BHXH, BHYT đạt khoảng 86% dân số; sau 5 năm, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT đã tăng khoảng 30%. Công tác cải cách thủ tục hành chính về BHXH của BHXH Việt Nam đã đạt được những dấu ấn lớn, tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị và doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH.
IMG 8915 DxO
Đồng chí Đào Việt Ánh-Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Thủ tục hành chính về BHXH, BHYT giảm từ 115 thủ tục xuống còn 28, số giờ giao dịch về BHXH, BHYT giảm từ 335 giờ xuống còn 147 giờ (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới) và 51 giờ (theo đánh giá của các cơ quan trong nước). Riêng năm 2017, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH để phục vụ người dân, đơn vị và doanh nghiệp bước đầu đã có những kết quả tích cực. Hiện toàn quốc đã có khoảng trên 90% số đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp tham gia thực hiện giao dịch điện tử BHXH, BHYT với cơ quan BHXH; BHXH Việt Nam cũng đã liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT và kết nối trực tuyến hàng ngày với trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh qua Hệ thống Thông tin giám định BHYT. Theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2017, BHXH Việt Nam có sự bứt phá ngoạn mục, tăng 18 bậc so với năm 2016, BHXH Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chung của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công.... Qua đây khẳng định vai trò quan trọng của Ngành BHXH trong góp phần ổn định tình hình tư tưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và ổn định an sinh đất nước.
Nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, để thực hiện đạt được các mục tiêu của Nghị quyết 21, trong đó, đặc biệt là mục tiêu về bao phủ BHXH, BHYT Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh yêu cầu, trong thời gian tới, BHXH các tỉnh, thành phố cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 
Phát biểu kết thúc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW cần tiếp tục đẩy mạnh, tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền BHXH, BHYT; nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT; đổi mới hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT, bảo đảm tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; bồi dưỡng nâng cao kiến thức BHXH, BHYT cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu chuyên sâu trong quá trình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.
IMG 8942 DxO
Đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH Đồng Nai (thứ hai từ phải qua) và đồng chí Phạm Tấn Linh-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai (thứ hai từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo BHXH Việt Nam tại Hội nghị (đồng chí Đào Việt Ánh (thứ ba từ trái qua) và Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương[(đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà-Vụ trưởng (thứ ba từ phải qua)

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây