Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến

Thứ tư - 15/08/2018 18:11
Ngày 14/8/2018, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các quy định về thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN); cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
Đồng chí Trần Đình Liệu-Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Đình Liệu-Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt nam phát biểu tại Hội nghị
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào; lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc BHXH Việt Nam và đại diện lãnh đạo Công ty Tecapro; tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố có đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan của BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố, cùng đại diện lãnh đạo BHXH các huyện.
Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Phạm Minh Thành-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh, Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Nguyễn Thị Quy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Chánh Văn phòng, một số trưởng phòng và một số viên chức ở một số phòng nghiệp vụ lien quan; Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách công tác thu, sổ, thẻ, kế toán trưởng và viên chức làm công tác tổng hợp của 11 đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố. Bưu điện tỉnh Đồng Nai có đồng chí Dương Thị Việt Hương-Phó Giám đốc và ba cán bộ phòng nghiệp vụ.
IMG 4226 1
Các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh Đồng Nai chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu ghi nhận các kết quả đạt được trong cải cách hành chính, giảm giờ giao dịch giữa DN, người dân với cơ quan BHXH, … Tại nhiều địa phương đã có những phản hồi tích cực về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ngành. Thể hiện sự nỗ lực, cố gắng cao của toàn Ngành và sự phối hợp có hiệu quả giữa BHXH Việt Nam với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Tecapro.
IMG 4242 1
Đồng chí Dương Thị Việt Hương-Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ Bưu điện tỉnh
tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Ban Thu đã báo cáo, đánh giá, hướng dẫn nội dung liên quan đến công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ - BNN; hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia; cập nhật dữ liệu thành viên hộ gia đình và xác định tăng, giảm đối tượng tham gia theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH; Công văn số 2888/BHXH-BT; Công văn số 2745/ BHXH-BT. Đại diện Lãnh đạo Ban Sổ - Thẻ báo cáo tình hình thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và một số điểm mới theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH trong lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó tính đến tháng 8/2018, toàn quốc đã bàn giao được 14.647.114 sổ BHXH, đạt 96,42% trên tổng số phải bàn giao; 78.512.566 người đã được đổi thẻ BHYT theo mã số sổ BHXH, đạt tỷ lệ 98,9%. Để hoàn thiện quy trình quản lý và khắc phục những nội dung chưa phù hợp, Ban Sổ - Thẻ đã phối hợp với Ban Thu trình lãnh đạo Ngành ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc của BHXH các tỉnh. Cũng tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ Tài chính – Kế toán đã đánh giá và hướng dẫn về công tác chi hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT và rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động; chi kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình tại Công văn số 240/BHXH-TCKT, Công văn số 5818/BHXH-TCKT và Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 30/7/2018. Sau khi có một số ý kiến của đại diện lãnh đạo BHXH một số tỉnh, thanh phố nêu lên những vướng mắc và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất, đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam và Tecapro đã hướng dẫn BHXH các tỉnh sử dụng phần mềm TST. Bên cạnh đó, các Vụ, Ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam đã giải đáp, tư vấn và hỗ trợ BHXH các tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào xác định năm 2018 ngành Bưu điện phấn đấu thực hiện bằng được cam kết tăng 10-20% số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, qua đó yêu cầu Bưu điện các tỉnh, thành phố phải nghiên cứu kỹ văn bản, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan BHXH trong việc rà soát, đồng bộ, cấp mã số BHXH; bàn giao thẻ BHYT, sổ BHXH cho người tham gia đảm bảo chất lượng, tiến độ mà BHXH Việt Nam đề ra. 
IMG 4253 1
Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm thời gian còn lại rất ít, trong khi khối lượng công việc lớn, đề nghị các Vụ, Ban nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, thành phố cần rà soát, khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến thu, cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, nhất là sổ, thẻ trùng, ứng dụng CNTT trong chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam với Bưu điện triển khai đồng bộ, tích cực, có hiệu quả chương trình công tác phối hợp giữa hai bên, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cả hai Ngành.
IMG 4273 1
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.
Sau nội dung Hội nghị trực tuyến, căn cứ chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thành Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh chỉ đạo 11 đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ liên quan phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh dữ liệu để hoàn thiện sổ BHXH còn lại bàn giao cho Bưu điện tỉnh trả cho người lao động, tiếp tục rà soát hoàn chỉnh hồ sơ người tham gia BHXH, BHYT để cấp mã số BHXH theo đúng quy định của BHXH Việt Nam. Phải hết sức lưu ý việc rà soát loại trừ thẻ BHYT, sổ BHXH cấp trùng trước khi phát hành thẻ và trả sổ. Trong thực hiện công tác rà soát cấp mã số BHXH và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia không tránh khỏi vướng mắc nảy sinh, đề nghị Phòng Công nghệ thông tin bám sát các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam và tình hình thực tế để hỗ trợ giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nảy sinh tại các đơn vị, với tinh thần vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó, không ngồi chờ, kêu ca không để chậm trễ, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Đối với công tác tuyên truyền phải có sự đổi mới, sau mỗi lần tổ chức hội nghị tuyên truyền, BHXH các huyện, thị xã, thành phố phải nắm được còn bao nhiêu người trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn chưa tham gia, để từ đó tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động họ tham gia, có như vậy mới đem lại hiệu quả. Phòng Khai thác và thu nợ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Phòng Thanh tra, kiểm tra tiếp tục phối hợp với Phòng PC46 Công an tỉnh triển khai những nội dung tại Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh với Công an tỉnh nhằm hạn chế tiêu cực trong thực hiện BHXH, BHYT tại cơ sở, nhất là việc đôn đốc, xử lý khắc phục tình trạng nợ BHXH, BHYT kéo dài tại một số doanh nghiệp.
IMG 4291 1
Đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh
phát biểu tại Hội nghị điểm cầu Đồng Nai.
Cuối cùng đồng chí Phạm Minh Thành đề nghị Bưu điện tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với BHXH Đồng Nai trong việc phát triển đối tượng, chi trả các chế độ BHXH nhanh chóng, đầy đủ cho người thụ hưởng; trả sổ BHXH kịp thời cho người lao động; đồng thời phải phối hợp với xã, phường, thị trấn nắm bắt được số đối tượng hưởng các chế độ BHXH tăng, giảm hàng tháng để có sự điều chỉnh kịp thời trong quá trình chi trả ./.

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây