Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Thứ tư - 17/01/2018 16:00
Sáng ngày 12/01/2018, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2018. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và chủ trì Hội nghị.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì hội nghị.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương, về phía BHXH Việt Nam có các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ cơ quan; đại diện Văn phòng Hội đồng Quản lý; cùng thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Về phía khách mời có: Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Định; Phó Giám đốc BHXH Công an nhân dân Phạm Hữu Thao; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào;…; tại điểm cầu địa phương có lãnh đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan và BHXH các quận, huyện; cùng đại diện lãnh đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố.
Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai có đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh Phan Văn Mến, các đồng chí Phó Giám đốc: Lê Ngọc Mai, Phạm Minh Thành, Nguyễn Thị Quy, Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; đồng chí Nguyễn Tuấn Ngọc-Phó Giám đốc Bưu điện Đồng Nai.
IMG 7689 1
Điểm cầu hội nghị trực tuyến tại BHXH tỉnh Đồng Nai
Nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành vượt mức:
Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến 31/12/2017, cả nước có khoảng 13,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, đạt 100,8% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; số người tham gia BHYT khoảng 79,9 triệu người, bằng 102,1% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt độ bao phủ BHYT khoảng 85,6%, vượt 3,4% so với mức giao của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành đạt khoảng 291.321 tỷ đồng, đạt 101,6 % so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; tổng số nợ khoảng 5.737 tỷ đồng, bằng 2,9% so với kế hoạch thu BHXH được giao, giảm 0,8% so với năm 2016; công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, trong năm ước giải quyết 142.000 người hưởng BHXH hàng tháng, 717.000 người hưởng trợ cấp 1 lần, 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đua, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, 620.000 người hưởng chế độ BHTN, hỗ trợ học nghề 32.000 người, trên 166 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; công tác chi BHXH, BHYT, BHTN, ước tổng số chi là 270.236 tỷ đồng, trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 44.875 tỷ đồng, chi BHXH từ nguồn Quỹ BHXH là 132.140 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN là 8.721 tỷ đồng và chi khám chữa bệnh BHYT dự kiến 84.500 tỷ đồng. 
Năm 2017 cũng là năm đầu tiên BHXH Việt Nam triển khai tổ chức bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014, theo đó, số lượng sổ BHXH bàn giao cho người lao động là 10,1 triệu sổ, đạt 72,34% so với tổng số sổ BHXH phải trả. 100% số người tham gia BHYT được cấp thẻ BHYT, trong đó có gần 58 triệu người đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.
Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý theo đúng yêu cầu của Chính phủ. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 (công bố tháng 10/2017), mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo năm 2016). Trong đó, chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc). Nếu so với các nước ASEAN 4 và ASEAN 6, Việt Nam đứng thứ 4.
Trong công tác ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của Ngành, đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH các tỉnh, thành phố; xây dựng Hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
Hệ thống Thông tin giám định BHYT tiếp tục vận hành đạt hiệu quả, đã kết nối tới gần 100% cơ sở KCB BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc để thực hiện quản lý KCB, giám định và thanh toán BHYT. Đến cuối năm 2017, hệ thống đã tiếp nhận trên 166 triệu hồ sơ KCB điện tử đề nghị thanh toán; tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng đạt trên 95%.
Đặc biệt trong năm 2017, BHXH Việt Nam đã khai trương và vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT và Trung tâm dịch vụ khách hàng phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động về các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; triển khai Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành, hệ thống hội nghị truyền hình theo mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử.
Với sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực của toàn Ngành trong công tác ứng dụng CNTT, tại “Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT- truyền thông Việt Nam năm 2017”, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và được xếp hạng thứ 2 trong Bảng xếp hạng chung khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công.
Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của  người dân:
Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả nổi bật toàn Ngành đạt được trong năm 2017, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhận định, đây sẽ là những tiền đề, “đòn bẩy” mang tính chất tiên quyết để trong năm 2018 toàn Ngành phấn đấu hoàn thiện công cuộc xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân; góp phần chuyển đổi nhận thức từ hành chính sang tư thế sẵn sàng phục vụ người dân.
Theo đó, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng yêu cầu toàn Ngành tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; hoàn thiện các quy trình quản lý nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2018. Trong đó các đơn vị trực thuộc cùng BHXH 63 tỉnh, thành phố cần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 2013-2017) và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020.
- Tăng cường triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các địa phương.
- Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động và phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống.
- Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động, Bộ-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện dự thảo sửa đổi bổ sung các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn, vệ sinh lao động trình Chính phủ ban hành; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
- Đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp; tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí… giúp doanh nghiệp và người dân, hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT.
- Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật bổ sung dữ liệu hộ gia đình, bổ sung kịp thời dữ liệu phát sinh mới, dữ liệu tập trung của Ngành BHXH; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho NLĐ theo quy định của Luật BHXH năm 2014; nghiên cứu, thí điểm việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy sang phương thức điện tử.
- Tiếp tục rà soát các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Sau phần nội dung trực tuyến của BHXH Việt Nam, đống chí Giám đốc BHXH tỉnh Phan Văn Mến tóm tắt tình hình kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của BHXH tỉnh năm 2017. Qua đó, trong năm, với nhiều giải pháp tích cực được triển khai, cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, toàn ngành BHXH tỉnh đã thực hiện hoàn thanh toàn diện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó những chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành vượt mức và tăng cao so với năm 2016. Tính đến hết 31/12/2017, toàn tỉnh có 2.390.106 người tham gia, đạt 102% kế hoạch (tăng 154.394 người so với 31/12/2016); trong đó có 2.387.537 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 81,6% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế, vượt 3,4% so với chỉ tiêu giao của Thủ tướng Chính phủ. Số người tham gia bảo hiểm xã hội là 763.510 người (trong số này có 2.569 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện), đạt 100,88% kế hoạch năm, tăng 6,49% so với năm 2016; chiếm 46,2% lực lượng lao động, vượt 1,4% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao (44,8%) và cao hơn 24% so với mức bình quân chung toàn quốc (22%); công tác thu đạt tổng số tiền 16.811,76 tỷ đồng, bằng 101,7% kế hoạch năm, tăng 11% (gần 2.000 tỷ) so với năm 2016; công tác đồng bộ dữ liệu đạt kết quả cao, đạt 99,96% kế hoạch, hoàn thành trước thời gian quy định của BHXH Việt Nam; công tác rà soát, điều chỉnh dữ liệu và bàn giao sổ cho người lao động đạt kết quả tích cực, đã bàn giao 669.102 sổ, đạt tỷ lệ 87,41%; công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho hàng triệu người tham gia và thụ hưởng. Trong năm, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho trên 8.517.852 lượt người (tăng 19,3% so với năm 2016), với tổng số tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  là 7.966 tỷ đồng (tăng 14,1% so với năm 2016). Kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế là bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho hàng triệu người tham gia, còn từng bước kiểm soát được chi phí khám chữa bệnh, trong bối cảnh cả nước có nhiều tỉnh, thành phố bội chi quỹ bảo hiểm y tế, nhưng bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai không chỉ cân đối mà còn có kết dư quỹ bảo hiểm y tế (khoảng trên 500 tỷ đồng) là một sự nỗ lực rất lớn; ...
Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Giám đốc lưu ý một số tồn tại, hạn chế như tỷ lệ bao phủ BHYT còn thấp so với mức bình quân chung của cả nước; một số doanh nghiệp còn chậm đóng và nợ BHXH, BHYT gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động; việc chấp hành kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính và ý thức trách nhiệm phục vụ của một số viên chức chưa nghiêm, chưa tận tình, chu đáo; công tác tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT có thời điểm hiệu quả chưa cao.
IMG 7709 1
Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phan Văn Mến quán triệt các nội dung
ngay sau Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Cuối cùng, căn cứ vào chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị trực tuyến, đồng chí Giám đốc Phan Văn Mến yêu cầu 11 đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các mặt công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2018 ./.
 

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây