[Ngày: 30.03.2012] Bản để in Gửi tin qua email
Đảng bộ BHXH Đồng Nai: Triển khai, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương

Sáng 30-3-2012, tại Hội trường Đảng ủy khối Dân chính Đảng, Đảng ủy BHXH Đồng Nai đã tổ chúc Hội nghị triển khai, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đến toàn thể các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Theo đó, tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghiên cứu quán triệt Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 về “thi hành Điều lệ Đảng”; Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 về “ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XI” và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “những điều đảng viên không được làm”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh nhấn mạnh việc triển khai, quán triệt này nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và hành động trong cán bộ, đảng viên theo hướng sát với thực tế, phù hợp với tình hình hoạt động trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh cũng yêu cầu các chi bộ trực thuộc khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương.

dich vu seo tu khoa dang dong hanh noi that hoa phat va san pham gia binh nong lanh va Nhuc dau va san pham cua chup anh cuoi da nang dang theo du an cua cuon nhom cung nhu san pham gom su cua tuan lam nhe ban.
Văn Chuông