[Ngày: 01.10.2011] Bản để in Gửi tin qua email
Hướng dẫn tuyển dụng viên chức

Để thực hiện hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với các thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2011 của Ngành, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai hướng dẫn một số nội dung sau cho các thi sinh biết và liên hệ để làm việc.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thông báo kết quả thi và danh sách thí sinh trúng tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức BHXH năm 2011.

Để thực hiện hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với các thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2011 của Ngành, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai hướng dẫn một số nội dung sau cho các thi sinh biết và liên hệ để làm việc.

1. Kết quả và danh sách thi trúng tuyển của thí sinh thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đăng tải kèm theo.

2. Đối với các trường hợp trúng tuyển.

a. Trường hợp đặc cách được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt.

b. Người trúng tuyển là người đã dự thi đủ các phần thi của các môn thi, có điểm của mỗi môn thi đạt từ 50 điểm trở lên và có tổng điểm tính từ người có tổng điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí tuyển dụng của Bảo hiểm xã hội Đồng Nai.

c. Trường hợp ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng có nhiều người có tổng điểm bằng nhau thì người trúng tuyển xét theo thứ tự: Người có điểm môn Nghiệp vụ Ngành cao hơn, đối tượng ưu tiên, người có kết quả học tập toàn khóa cao hơn.

d. Những người dự thi ở tỉnh này, có đủ các bài thi các môn thi và đạt điều kiện về điểm số (50/100 điểm trở lên) của mỗi môn thi nhưng không trúng tuyển ở tỉnh này (do hết chỉ tiêu tuyển dụng), nếu có nguyện vọng xin tuyển dụng ở tỉnh khác (nếu còn chỉ tiêu) sẽ được BHXH Việt Nam xem xét tuyển dụng.

3. Điều kiện xét thí sinh trúng tuyển là mỗi môn thi phải đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100/môn thi) và tổng điểm 2 môn thi: Nghiệp vụ ngành và Kiến thức chung (đã nhân hệ số 2 môn nghiệp vụ ngành) từ 150 điểm trở lên (trong tổng số điểm trần 2 môn thi là 300 điểm) . Đối với các thí sinh đạt yêu cầu nêu trên nhưng không trúng tuyển năm 2011 do đơn vị đã tuyển hết chỉ tiêu sẽ được bảo lưu kết quả để xem xét tuyển dụng khi có chỉ tiêu biên chế.

4. Trường hợp đơn vị chưa đủ chỉ tiêu năm 2011 do thí sinh bị điểm thi 1 môn dưới 50 điểm, nếu 2 môn thi đạt tổng điểm từ 150 điểm trở lên, thì sẽ xem xét ký hợp đồng thử việc, hợp đồng làm việc lần đầu với các thí sinh. Sau khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu, những trường hợp này phải thi sát hạch lại môn thi dưới 50 điểm, nếu đạt yêu cầu mới được tuyển xếp vào ngạch viên chức tương ứng.

a) Hồ sơ ký kết hợp đồng thử việc và hợp đồng làm việc lần đầu gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật do chính quyền địa phương nơi trú cấp;

- Chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày hoàn thiện hồ sơ.

- Bản sao sổ BHXH có thời gian tham gia liên tục đến hết tháng 9/2011 (áp dụng đối với đối tượng thuộc khoản c mục này)

b) Về việc ký hợp đồng:

- Thời gian thực hiện hợp đồng thử việc: 60 ngày (02 tháng) kể từ 01/10/2011 đến ngày 30/11/2011;

- Thời gian ký hợp đồng lần đầu: Được ký kết khi người trúng tuyển hoàn thành và chấp hành tốt các nội dung và nhiệm vụ được giao trong thời gian hợp đồng thử việc. Hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn 12 tháng (riêng người trúng tuyển có trình độ đại học y - dược, hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn 9 tháng), thời gian ký hợp đồng làm việc lần đầu từ ngày 01/01/2012 trở đi. Sau thời gian hoàn thành hợp đồng thử việc và hợp đồng lần đầu sẽ được bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức.

c) Người trúng tuyển đã có thời gian công tác ở các cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức khác và tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên, nếu đạt yêu cầu thử việc theo hợp đồng thử việc 02 tháng nói trên thì không phải hợp đồng làm việc lần đầu mà được bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức sau khi kết thúc hợp đồng thử việc.

Trên đây là hướng dẫn thủ tục hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2011 ký hợp đồng thử việc, hợp đồng làm việc lần đầu đối với các thí sinh trúng tuyển và các thí sinh thuộc mục 4. Đề nghị các thí sinh có tên nằm trong danh sách trúng tuyển viên chức năm 2011 làm đầy đủ thủ tục hồ sơ trực tiếp nộp về phòng Tổ chức cán bộ (số điện thoại liên hệ: 061.3810323). Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể hoàn thiện hồ sơ và đến ký kết   hợp đồng theo đúng thời hạn nêu trên thì phải làm đơn đề nghị gia hạn gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai. Thời gian gia hạn tối đa 30 ngày. Hết thời gian gia hạn mà người trúng tuyển không đến ký hợp đồng, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hủy bỏ kết quả công nhận trúng tuyển.

dich vu seo tu khoa dang dong hanh noi that hoa phat va san pham gia binh nong lanh va Nhuc dau va san pham cua chup anh cuoi da nang dang theo du an cua cuon nhom cung nhu san pham gom su cua tuan lam nhe ban.