Thông tin văn bản
Phân loại:Quyết định
Số hiệu:777/QĐ-BHXH
Người ký:Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành:17/05/2010
Cơ quan ban hành:BHXH Việt Nam
Trích yếu:V/v ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
(Số lần xem: 17440. Ngày đăng: 07.06.2010)
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
 Đến cơ quan BHXH
 Trên báo giấy
 Trên Internet
 Trên Website BHXH
 Từ nhiều nguồn khác nhau
Kết quả  
Dai A Bank