Đồng Nai: Làm tốt công tác thu, phát triển đối tượng, bảo đảm quyền lợi người lao động [Tùng Anh - 05.12.2016]

Tính đến 25/11/2016, công tác thu và phát triển đối tượng tại Đồng Nai đạt kết quả khá tốt, số người tham gia BHXH là 708.000 người, chiếm 42,7% lực lượng lao động, cao hơn 18,7% mức bình quân chung cả nước.

Hướng dẫn thanh toán chi phí giám định y khoa [PV - 23.11.2016]

Ngày 18/11, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4644/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thanh toán chi phí giám định y khoa (GĐYK) đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Công An.

Kết quả đạt được của BHXH tỉnh Đồng Nai góp phần bảo đảm an sinh xã hội địa phương [Mai Minh - 30.11.2016]

Sáng ngày 29/11/2016, tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị về kết quả thực hiện công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2016 trên địa bàn tỉnh, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển BHXH, BHYT trong thời gian tới.