* BHXH tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế"

* Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/11/2014. Hướng dẫn chi tiết đề nghị đơn vị truy cập mục "Mẫu biểu" của Website.

* Để tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện trên địa bàn tỉnh.
Kể từ tháng 3/2014, BHXH tỉnh Đồng Nai đã mở thêm Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện thông qua hệ thống Bưu điện trong toàn tỉnh.
Địa điểm tổ chức thu tại các bưu cục, bưu điện văn hóa xã (ngành Bưu điện sẽ thông báo địa chỉ cụ thể).

Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) [Điều Bá Được - 28.08.2015]

Ngày 20/11/2014, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, gồm 09 Chương, 125 Điều, quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan BHXH; Quỹ BHXH; thủ tục thực hiện BHXH và quản lý nhà nước về BHXH.

Một số điểm mới trong thực hiện BHYT học sinh, sinh viên [Tú Anh - 28.08.2015]

BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) là một chính sách nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Được bắt đầu thực hiện từ năm học 1994 – 1995 theo Thông tư liên tịch số 14/1884/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 19/9/1994 của liên Bộ Giáo dục – Đào tạo và Y tế; Qua 20 năm triển khai chính sách này ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe toàn diện cho HSSV, thế hệ tương lai của đất nước.

Bảo hiểm xã hội thành phố Biên Hòa: Làm tốt công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa [Nguyễn Việt Dũng - 23.07.2015]

Làm công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự chia sẻ, đồng cảm với nỗi đau của những gia đình khó khăn, ghi ơn sự đóng góp của những thế hệ đi trước để chúng ta có được những thành quả như ngày hôm nay...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015 [PV - 28.08.2015]

Nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ vẫn được hưởng BHYT; Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng tối đa 5 lần lương tối thiểu; Mọi học sinh đã tốt nghiệp THCS đi học trung cấp đều được giảm 50% học phí; Hộ cận nghèo được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài; Lao động dôi dư tại công ty Nhà nước được hưởng 3 tháng lương/năm nghỉ hưu sớm… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 9/2015.

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
 Đến cơ quan BHXH
 Trên báo giấy
 Trên Internet
 Trên Website BHXH
 Từ nhiều nguồn khác nhau
Kết quả  
Dai A Bank